Kto sme ? | Materské centrum žabka


Home   Kto sme ?

Kto sme ?

Materské centrum pre deti s maminkami a inými rodinnými príslušníkmi, najmä vo veku od 0-3, ale vítaní sú všetci :)

Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Michaela Mocková

Koordinátorky: Monika Kandríková, Vladimíra Mareková, Eva Rišková, Andrea Zaťková, Lívia Boorová

Členky: Alena Antalová, Eva Kýšková, Adela Maláriková, Dagmara Lukáčová a Mária Gajarová